بدون شرح  

درخواست حذف این مطلب
✔️10 نوع رابطه ی که هیچ سرانجامی د ... ی نخواهد داشت. 1⃣ رابطه ی نوع اول:رابطه ای که درآن بیش از آنچه که به ما عشق می ورزند عشق می ورزیم. 2⃣ رابطه ی نوع دوم:رابطه ای که درآن بیش از آنچه عشق می ورزیم به ما عشق می ورزند. 3⃣ رابطه نوع سوم:رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه همسرخود می باشیم. 4⃣ رابطه ی نوع چهارم:رابطه ای که درآن ... یت نجات همسرمان را برعهده داریم. 5⃣ رابطه ی نوع پنجم:رابطه ای که درآن به (نامزد) یا همسر خود بعنوان یک الگو چشم دوخته ای

ادامه مطلب  

کارافرینی  

درخواست حذف این مطلب
نمایند ... بیمه پاسارگاد چه مزیتی برای من دارد: 1️⃣شروع یک ... ب و کار اختصاصی 2️⃣ایجاد یک درآمد رسوبی و ماندگار تا ٣٠ سال 3️⃣عدم نیاز به سرمایه اولیه 4️⃣ ... ب درآمد بدون محدودیت 5️⃣جامعه متقاضی بیمه به اندازه ٧٠ میلیون نفر 6️⃣ ... ب اعتبار اجتماعی در جامعه 7️⃣دریافت وام های ضروری از شرکت 8️⃣ ... مستقل شرکت بیمه پاسارگاد 9️⃣بدون محدودیت جغرافیای جهت فعالیت

ادامه مطلب